Kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming achthuizen

R.K. Kerk O.L. Vrouw ter Hemelopneming. 

Eenvoudige Waterstaatskerk uit 1846, vergroot in 1936. 

Bakstenen voorgevel met risalerende middenpartij, waarboven een houten klokkentoren, bekleed met leien, en zijvleugels met hoekdammen en ingezwenkte gevelbeeindigingen.

De bewoners van Achthuizen waren tot 1845 aangewezen op de parochiekerk van Oude Tonge. 

Dat betekende voor sommigen wel anderhalf uur heen en anderhalf uur terug lopen. 

In 1845 werd toestemming verleend tot de bouw van een eigen kerk. 

De RK kerk van OLV ten Hemelopneming werd 9 december 1846 in gebruik genomen.

Vergroot in 1936. Zondag 18 mei 2003 is in een speciale viering de afsluiting van de restauratie van exterieur en interieur van de kerk gevierd.

Bron: Reliwiki